Ile gruntów jest w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa?

ModernHouse 2023-12-13

To pytanie zadaje mnóstwo osób. Ile ziemi ma Skarb Państwa?
Do zarządzanie zasobami własności rolnej Skarbu Państwa jest powołana instytucja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
KOWR to instytucja prawna, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie działań w zakresie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości, które posiada.
Wszystkie osoby, które chciały, chcą lub w przyszłości będą chciały kupić działkę powyżej jednego hektara ziemi rolnej muszą ubiegać się o zgodę Dyrektora KOWR włącznie z spełnieniem określonych warunków.

Ile hektarów ziemi jest w rękach Państwa?
Według danych publikowanych przez KOWR w ramach sprzedaży i odpłatnego przekazania KOWR rozdysponował 2 722 434 ha.
W tym 670 601 ha nieodpłatnie dla:

 • samorządów terytorialnych 59 493 ha,
 • lasom państwowym 154 895 ha,
 • kościelnym osobom prawnym 90 187 ha,
 • podmiotom uprawnionym w trybie ustawy prawo wodne 238 312 ha.

Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 września 2020 r. wynosił ogółem 1 358 463 ha,

Grunty pozostające w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w podziale na oddziały terenowe KOWR z końca marca 2021 roku.

 • OT Białystok 30 852 ha, do rozdysponowania: 6 075 ha,
 • OT Bydgoszcz 60 903 ha, do rozdysponowania: 4 868 ha,
 • OT Częstochowa 32 411 ha, do rozdysponowania: 10 199 ha,
 • OT Gorzów Wielkopolski 96 056 ha, do rozdysponowania: 16 726 ha,
 • OT Kielce 9 166 ha, do rozdysponowania: 4 331 ha,
 • OT Koszalin 93 692 ha, do rozdysponowania: 9 553 ha,
 • OT Kraków 10 978 ha, do rozdysponowania: 2 921 ha,
 • OT Lublin 33 806 ha, do rozdysponowania: 9 076 ha,
 • OT Łódź 14 486 ha, do rozdysponowania: 3 675 ha,
 • OT Olsztyn 145 804 ha, do rozdysponowania: 14 977 ha,
 • OT Opole 52 535 ha, do rozdysponowania: 6 232 ha,
 • OT Poznań 170 961 ha, do rozdysponowania: 17 376 ha,
 • OT Pruszcz Gdański 87 453 ha, do rozdysponowania: 9 993 ha,
 • OT Rzeszów 25 916 ha, do rozdysponowania: 5 802 ha,
 • OT Szczecin 167 396 ha, do rozdysponowania: 21 628 ha,
 • OT Warszawa 131 886 ha, do rozdysponowania: 6 584 ha,
 • OT Wrocław 185 162 ha, do rozdysponowania: 29 325 ha.

Warto zauważyć, że według danych podawanych przez GUS wynika, że powierzchnia lądowa Polski wynosi 31 189 500ha (czyli 311 895 km2).